Kto je Pemak, s.r.o. a v akej oblasti podniká?
Predaj nových áut, oficiálne dovezených prostredníctvom autorizovaných importérov v SR, servis, lízing a komplexné služby v oblasti predaja, servisovania motorových vozidiel.

Pemak, s.r.o. je profesionálna znakovo neutrálna spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblasti predaja, servisovania, finančného a operatívneho lízingu. S týmito aktivitami firmy je spojené aj správa vozového parku (u firiem) a starostlivosť o vozidlo (u jednotlivcov).

Čo je znakovo neutrálna spoločnosť?
Spoločnosť, ktorá predáva oficiálne dovezené motorové vozidlá bez rozdielu značky, tj. prakticky všetky značky, ktoré sa oficiálne predávajú na slovenskom trhu.

Čo sú komplexné služby?
Spoločnosť poskytuje výber vhodnej značky a modelu pre svojho klienta, nezaťažená žiadnou značkou a vie najobjektívnejšie posúdiť vhodnosť daného vozidla z hľadiska úžitkových a cenových potrieb klienta.

Ďalším krokom v poskytovaní služieb je výber najvhodnejšieho modelu lízingu a lízingovej spoločnosti, poistenia a výberu poisťovne.

Po predaji daného motorového vozidla spoločnosť Pemak, s.r.o. vykoná všetky úkony a povinnosti spojené s poistením, lízingovou zmluvou, s prihlásením vozidla do evidencie na DI a ostatných krokov na základe požiadaviek klienta.

Správa vozového parku spočíva v absolútnej starostlivosti zákazníka o vozidlo, tj. odvoz a dovoz vozidla do/zo servisu, vyhľadanie najvhodnejšieho servisu z hľadiska kvality a ceny na základe požiadaviek klienta, v prípade poistnej udalosti vykonanie obhliadky a hlásenia PU na poisťovňu, kontrola potrebných a vykonaných servisných úkonov na vozidle, vybavenie STK, poskytovanie náhradného vozidla, atď.

Aká je cena za služby pri kúpe, alebo poskytované služieb správy vozového parku?
Cena je rovnaká ako v autosalóne a v autoservise autorizovaného predaja.

Čo s ojazdeným vozidlom - kúpa nového vozidla na protiúčet?
Spoločnosť Pemak, s.r.o. archivuje všetky servisné úkony na danom vozidle, každú zmenu, alebo informáciu o danom vozidle, čiže vie objektívne posúdiť hodnotu vozidla a teda aj pre budúceho kupujúceho je tento krok obrovskou výhodou, nakoľko pozná celú genézu (chorobopis) vozidla.
Tak isto ako v autorizovanej predajni vozidiel Vám staré vozidlo odkúpime a nové predáme.

Kde nás nájdete?
My chodíme za klientom a ak si to klient želá všetky úkony od kúpy cez servisovanie až po predaj starého vozidla vykonáme u klienta, čím mu ušetríme obrovské množstvo času a energie.