Pemak, s.r.o. upozorňuje svojich klientov na dodržiavanie lehôt povinných intervalov kontrol technického stavu /KTS/ podľa vyhlášky MDPT SR č. 327/1997 Z.z.
Kategória: L3, L4, L, M1, N1, O1, O t.j. (motocykle, osobné a úžitkové autá, prívesy za osobné a úžitkové autá)
prvá kontrola 4 roky, další interval 2 roky

Intervaly emisných kontrol /EK/ podľa vyhlášky MDPT SR č. 265/1996 Z.z.
L/moto/ nad 400 kg, vozidlá so žážihovým motorom /palivo: benzín, plyn/ bez katalyzátora, vrátane vozidiel s neriadeným katalyzátorom: interval 1 rok.

Spoločnosť Pemak, s.r.o. poskytuje služby spojené s vykonaním kontroly motorových vozidiel na STK a služby spojené s kontrolou technického stavu motorového vozidla pred STK.