Pre klientov spoločnosti Pemak, s.r.o. zabezpečujeme všetky potrebné kroky, formality a administratívne úkony spojené s nahlasovaním poistných udalostí (PÚ), obhliadkou v príslušnej poisťovní a zabezpečením opravy, prípadne zabezpečením odťahu vozidla bezplatne.
Dispečing: +421-(0)903-488 819, prípadne iný kontakt na nás.

Pokyny pri poistných udalostiach(PU):
1. Ak škodu spôsobím ja:
 - spísať škodu a priebeh poistnej udalosti na tlačivo - Správa o nehode
 - spísať údaje o účastníkoch nehody a dať podpísať
 - nahlásiť PU v poisťovni, kde je uzavretá zmluva o povinnom ručení do 15 dní,
   resp. do 30 dní, ak škoda vznikla v zahraničí
 - ak mám uzavretú zmluvu o havarijnom poistení, vykonať obliadku poškodeného vozidla
   v poisťovni, kde mám uzavretú zmluvu

2. Ak mi škodu spôsobí niekto iný:
 - aj keď nevyzerá, že je škoda veľká, doporučujeme volať políciu
 - spísať škodu a priebeh poistnej udalosti na tlačivo - Správa o nehode
 - spísať údaje o účastníkoch nehody a dať podpísať
 2a) ak nemám uzavretú zmluvu o havarijnom poistení:
 - nahlásiť PU a vykonať obhliadku v poisťovni, kde má uzavretú zmluvu o povinnom ručení
   osoba, ktorým bola spôsobená škoda
 2b) ak mám uzavretú zmluvu o havarijnom poistení:
 - nahlásiť PU a vykonať obhliadku v poisťovni, kde mám uzavretú zmluvu o havarijnom poistení a svoje preukazateľné nároky na náhradu škody si uplatňujem prostredníctvom svojho poistiteľa

3. V prípade ak mi neznámi spôsobí škodu na parkovisku, ujde, alebo sa stane PU z titulu živelnej udalosti:
 - aj keď nevyzerá, že je škoda veľká, doporučujem volať políciu, alebo zapísať si mená a adresy svedkov spísať škodu a priebeh poistnej udalosti nahlásiť PU a vykonať obhliadku v poisťovni, kde mám uzavretú zmluvu o havarijnom poistení a živelnej udalosti.

4. krádež:
 - volať políciu a nahlásiť PU u svojho poistiteľa