Spoločnosť Pemak, s.r.o. poskytuje prenájom vozidiel, alebo náhradné vozidlá počas
opravy pre svojich klientov za veľmi zvýhodnených podmienok.
Podmienky na vyžiadanie.