Poskytujeme služby prihlasovania, odhlasovania a prepisu na DI v rámci okresu Bratislava, z okresu Bratislava do iného okresu a z iného okresu do okresu Bratislava na základe splnomocnenia klienta.

Cenník kolkových poplatkov na DI:
Prihlásenie nového vozidla: 2.000,- Sk
Odhlásenie vozidla: 0,- Sk
Odhlásenie-prihlásenie pri lízingu: 150,- Sk
Prepis v rámci okresu: 300,- Sk
Prepis z okresu do okresu: 1.300,- Sk
Výmena ŠPZ: 1.150,- Sk

Podmienky a doklady potrebné k prihláseniu, odhláseniu a k prepisu na DI:
1. Nové vozidlo
Podnikateľ:
- pristaviť vozidlo
- technický preukaz
- faktúru
- uzatvorené povinné zmluvné poistenie
- výpis z OR, alebo ŽL nie starší ako 3 mesiace
- splnomocnenie konateľa k prihláseniu na DI
Občan/Fyz. osoba:
- pristaviť vozidlo
- technický preukaz
- faktúru
- uzatvorené povinné zmluvné poistenie
- splnomocnenie k prihláseniu na DI
2. Ojazdené vozidlo
Podnikateľ:
- pristaviť vozidlo
- technický preukaz
- osvedčenie o evidencii vozidla
- kúpno-predajnú zmluvu
- vzatvorené povinné zmluvné poistenie oboch strán
- výpis z OR, alebo ŽL nie starší ako 3 mesiace
- splnomocnenie konateľa k odhláseniu a prihláseniu
na DI
- pri ukončení lízingu, splnomocnenie od lízingovej spoločnosti
Občan/Fyz. osoba:
- pristaviť vozidlo
- technický preukaz
- osvedčenie o evidencii vozidla
- kúpno-predajnú zmluvu
- uzatvorené povinné zmluvné poistenie oboch strán
- splnomocnenie k odhláseniu a prihláseniu na DI
- pri ukončení lízingu, splnomocnenie od lízingovej spoločnosti

Pri výmene ŠPZ všetky vyššie uvedené doklady okrem kúpno-predajnej zmluvy.