Spoločnosť Pemak, s.r.o. poskytuje pre svojich klientov služby Rada a sprievodca v núdzi na týchto dispečingových číslach: 0903 488 819, 0903 488 813, 0903 488 817, 0903 777 483, 0903 767 042.

Poskytovanie tejto služby spočíva v riešení problému v núdzi v prípade poruchy vozidla, alebo poistnej udalosti. Naši zamestnenci Vám poskytnú informácie ako postupovať, zabezpečia prípadný odťah vozidla, prípadného uskladnenie a budú s Vami po celú dobu v kontakte až do doriešenia takéhoto stavu.